Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 3.10. 2021