Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 4.9.2022