Co se dělo v Husově sboru na Peruci v roce 2017

Náš sbor měl cca. 43 členů podle kartotéky, nicméně účast na bohoslužbách se pohybovala vyjma výjimečných událostí zhruba od 6-12 věřících.

V dubnu (9/4) jsme v kapli MJ Husa přivítali Chrámový pěvecký sbor při kostele Církve československé husitské v Lounech pod vedením Ivany Derflerové. Akci navštívilo přibližně 25 občanů.

V květnu (7/5) jsme pak měli výroční shromáždění náboženské obce, kde jsme jako každý rok zvolili našeho zástupce na diecézní shromáždění naší církve a schválili výroční zprávu.

V květnu (18/5) se v kapli konalo poslední rozloučení s otcem sestry Zdeňky Jiřím Worschem.

Následovala červnová beseda (18/6) o husitství na Perucku a v okolí. Přednášel Slávek Havrlant, pracovník Oblastního muzea Louny.

Na koncert i besedu nám přispěl Městys Peruc, kterému tímto velice děkujeme.

Někteří členové naší církve se pak podíleli na výstavě autorky Anny Krausové spolupracujícího Spolku na obnovu židovských památek na Perucku "Perucké židovské rodiny IN MEMORIAM", která měla slavnostní vernisáž (25/6) v perucké knihovně.

Akce se zúčastnila asi 40 místních občanů a autobus hostů z Německa, který zajistila Židovská obec Teplice. Poděkování patří Miroslavu Blažkovi, předsedovi sboru, který na problematiku upozornil na svém webu, knihovnici Ivaně Doubravové i Městysu Peruc za poskytnutí prostor a za tisk letáčků. Výstava trvala do konce prázdnin a měla značný ohlas.

V červenci (5/7) se konal zájezd na hrad Krakovec, kde jsme se zúčastnili slavnostní bohoslužby s biskupem k příležitosti svátku M.J. Husa.

V srpnu (13/8) se někteří naši členové účastnili připomínky reformního kněze myšlenkově blízkému naší církvi pátera Františka Daneše.

Na svatého Václava (28/9) se konala slavnostní bohoslužba ke Dni české státnosti. Kázání měla sestra Ivana Doubravová.

V listopadu (5/11) jsme si připomněli naše drahé zesnulé.

Bohužel letos na Štědrovečerní bohoslužbu (24/12) přišlo ač bylo vánočně vyzdobeno, zapáleno betlémské světlo, nachystán Betlém i svařák, historicky nejméně věrných duší, cca. 8. Škoda, že se tato krásná tradice v naší obci pomalu vytrácí.

Závěrem roku se ještě sejdeme k závěrečným Silvestrovským meditacím (31/12 od 15h.), které si pro nás netradičním způsobem připravila farářka ThDr. Helena Smolová z Loun.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain