O nás
Jsme společenstvím věřících v našeho Pána a Spasitele Jezukrista, který sestoupil na Zem, aby se za nás obětoval, vykoupil nás z hříchů a získal nám život věčný. Ten zde na Zemi se začíná a v Bohu své naplnění má.

Sloužíme Hospodinu a snažíme se být světlem tomuto světu svým životem, myslí, prací a láskou. Modlíme se za Perucko a chce být duchovním domovem, pro ty, kteří naleznou cestu do naší kaple ke slyšení Božího Slova.

Velké vyznání víry

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné.

Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých.

Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli.

Tak staň se!

Malé vyznání víry

Věříme v Boha, který jako věčná Pravda a Láska je Tvůrcem všeho.

Věříme, že Bůh v Ježíši Kristu, Synu svém nejmilejším, sebe nám zjevuje a skrze Ducha Kristova k sobě nás vede.

Věříme v život dokonalý, který zde na zemi se začíná a v Bohu své naplnění má.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer