Agregátor zdrojů

Vychovatelka do školní družiny církevní školy

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 01/16/2019 - 10:52

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA hledá vychovatele/vychovatelku do školní družiny církevní školy (na poloviční úvazek, odpolední směny). Požaduje pedagogické vzdělání a ochotu zapojit se do školních akcí a slavností. Nabízíme odpovídající ohodnocení, práci s menším počtem dětí a příjemný pracovní kolektiv.

Kontakt: Směrovka, K Nádraží 104, 253 01 Hostivice, tel 773 782 535 (Kristýna Mlýnková)

Inzerát ke stažení

Uctění památky a poselství Jana Palacha

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 01/16/2019 - 10:32

"Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí."
Jan Palach před svou smrtí

50. výročí protestního sebeupálení na podporu a demokracie v naší republice ve středu 16. ledna 2019 v 15:15 hodin v kostele sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1. Den památky Jana Palacha zahájí Libuše Roytová farářka a Alena M. Kubíčková organizátorka a moderátorka. Úvodní pobožnost: ThDr. Tomáš Butta, ThD., patriarcha CČSH, doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., pražský biskup CČSH.

Expozice potvrvá do 23. ledna 2019 - otevřeno denně od 10:00 do 16:00 hod.

Srdečně vás zveme - vaše účast bude vítaná - těšíme se na setkání.
Pořadatelé: Společnost přátel České Bible, NO Církev Československá husitská v Praze 1, Partneři: Ústav pro studium totalitních režimů, Studenstká rada FF UK

Read More...

Rozloučení s bratrem em. biskupem K. Bicanem

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 01/15/2019 - 16:56

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

po dohodě s rodinou br. em. biskupa Karla Bicana se rozloučení s ním bude konat ve sboru CČSH v Kutné Hoře 19. ledna 2019 v 11.00 hod.

Pán Vás opatruj

D. Tonzar
biskup pražský

Účast duchovních prosíme v talárech! Smuteční oznámení ke stažení

Oznámení o úmrtí br. em. biskupa Karla Bicana

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 01/11/2019 - 07:46

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu,

jménem pražské diecéze Vám se zármutkem v srdci oznamuji, že Pán církve, života i smrti dnes v noci povolal k sobě bratra em. biskupa Karla Bicana.
Myslete na něj ve svých modlitbách. Informace o místě a času rozloučení budou sděleny v následujících dnech.

David Tonzar
biskup pražský

Modlitby za bratra em. biskupa K. Bicana

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 01/07/2019 - 07:14

Ž 34, 2: "Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála."

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu,

pozdravuji Vás na svátek Zjevení Páně. Na základě žádosti mnohých sester a bratří, kteří se nemohli v posledních dnech spojit s br. em. biskupem Karlem Bicanem a po domluvě s jeho nejbližší rodinou Vám sděluji neradostnou zprávu, že br. em. biskup Karel je ve vážném zdravotním stavu v nemocnici a nemá možnost odpovídat na Vaše dotazy a psané modlitby. Kdyby fyzicky mohl, jistě by poděkoval všem, kteří ho v modlitbě v jeho současném stavu posilují a jsou v těchto chvílích v myšlenkách s ním. Zůstávejme v blízkosti našeho Pána a prosme ho za bratra Karla.

Pán Vás provázej

David Tonzar

Časopis Husita 06/2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 01/04/2019 - 09:35

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 06/2018 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_06_18.pdf|450|600}

Rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 12/18/2018 - 18:35

Vážené sestry a vážení bratři,

pozdravuji vás všechny v adventním čase a zasílám bližší podrobnosti ke vzpomínkové akci, na kterou je možné se přihlásit i na cestu vlakem!

Vypravení vlaků v rámci akce Rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu, který vyjede v pátek 21. 12. z Prahy do Horního Dvořiště, pak do Českých Budějovic, a v sobotu 22. 12. se vrací do Prahy. V příloze je i jízdní řád.

David Tonzar - biskup pražský

Příjezd vlaku s doprovodem skupiny kněží a laiků CČSH s prapory proběhne na Hlavním nádraží v Praze 22.12.2018 ve 13:10 na 1. nástupišti.

Read More...

Putování po událostech víry - NO Radotín

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 12/05/2018 - 19:10

Srdečně zveme 8. ledna 2019 od 19 hodin (Prvomájová 909/7, Praha - Radotín) na hudební setkání. Hudebník Blahoslav Rataj seznámí s Hudební inspirací pro vznikající Církev československou. Jaká hudba a jakým způsobem ovlivnila novou církev v mladé Československé republice, jakým způsobem hudebně proměnila církev zase ji.

David Hron

Advent a Vánoce v NO Louny

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 11/30/2018 - 15:32

Srdečně zveme na adventní a vánoční bohoslužby a na koncerty, které proběhnou v letošním roce v náboženské obci Louny.

Read More...

Prosincový operní večer v Kutné Hoře

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 11/30/2018 - 15:24

Vřelá vzpomínka na Montserrat Caballé

Když 6. října tohoto roku byla na nebeské jeviště povolána heroická španělská sopranistka Montserrat Caballé (1933 - 2018 ), jistě si nejen milovníci unikátního a vokálně jedinečného bel canta připomněli nepřeberný rejstřík uměleckého projevu, jimž se tato skutečná prima donna asolutta v celé éře své profesionálně unikátní kariéry zapsala do srdcí i myslí svých obdivovatelů. Vždyť nelze opominout průnik této jinak ryze operní pěvkyně i do sfér tak trochu lehčí múzy, který se v roce 1987 prezentoval navýsost populárním ztvárněním skladby " Barcelona ", kterou nahrála s excentrickým Fredddiem Mercurym.

Read More...

Rozloučení se sestrou farářkou Benešovou

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 11/29/2018 - 17:34

Vážené sestry a vážení bratři,

Pán povolal k sobě nám drahou, laskavou a milou sestru farářku Drahoslavu Benešovou. Zemřela po dlouhé nemoci ve věku 92. let 24. listopadu 2018. Poslední rozloučení proběhne 15. prosince 2018 v 11:00 ve Sboru krále Jiřího z Poděbrad.

Myslete při svých vzpomínkách na naši drahou sestru Drahoslavu a budete-li moci, přijďte se rozloučit k nám do sboru v Poděbradech.

David Tonzar
biskup

Smuteční oznámení.pdf

Památka příjezdu T. G. Masaryka - LegioVlak

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 11/29/2018 - 17:23

Srdečně zveme v sobotu 22.12.2018 na slavnostní příjezd legiovlaku na pražské Hlavní nádraží. Připomeneme si slavnostní příjezd prezidenta T.G, Masaryka od vlasti. Legiovlak by měl dorazit kolem 15:00 hodiny, přesný příjezd bude upřesněn.

Příjezd bude doprovázet skupina kněží a laiků CČSH s prapory!

Vyšehradské Večery na faře

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 11/29/2018 - 16:50

Ve čtvrtek 6. prosince bude tentokrát hostem "Večerů na faře" biskup Juraj J. Dovala a to od 18 hod. Představí některé z knih, které napsal, pohovoří mimo jiné i na téma meditace (najdeme v jeho poslední knize s názvem "Chrám uprostřed tržiště"), zahraje na kytaru a společně si budeme mít možnost i popovídat. To vše v příjemném prostředí fary Husova sboru.

Prosincový operní večer na Žižkově

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 11/26/2018 - 20:32

Adventní očekávání v úchvatné vokální symbióze.

Pokaždé, když se na společném jevišti sešli tři tenoroví giganti - Luciano Pavarotti ( 1939 - 2007 ), Plácido Domingo ( 1941 ) a José Carreras ( 1946 ) - mohli si být natěšení diváci jisti hlubinně, ba až dojemně expresivně osnovaným uměleckým prožitkem. Pavarottiho vroucí italská spontaneita v symbióze se španělským temperamentem jeho dvou uměleckých souputníků - ovšem paralelně i opravdových přátel - byly a i nadále zůstávají synonymem do té doby nevídané prezentace libozvučného bel - canta. A i když L. Pavarotti již byl z našeho údolí časnosti povolán na nebeská pódia, máme stále možnost si exkluzivitu společně realizovaných koncertů zpřítomňovat.

Read More...

Vánoční přání bratra biskupa

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Ne, 11/25/2018 - 13:21

L 2, 11: "Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, Mesiáš."

Vážené sestry a vážení bratři, přátelé,

vstoupili jsme do adventního času a připravujeme se na znovuprožití narození našeho Pána Ježíše Krista. Vzal na sebe všechny hříchy světa, slyšíme v Písmu svatém, a obětoval se za nás, za všechny lidi.

Prožili jsme další rok našich životů, v dobrém i ve zlém. Prosme Pána Ježíše, ať nám dává sílu k překonávání všech těžkostí a zkoušek, ať je nám stále nablízku a vede nás k sobě.

Prožijme narození Ježíše Krista v Dobru, Pravdě, Kráse a v radosti z toho, že můžeme žít a navzájem si pomáhat

David Tonzar
biskup pražský

Přání ke stažení

Omezený provoz diecézního úřadu 22.11.-15.12.2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 11/22/2018 - 12:31

Ve dnech od 22. listopadu do 15. prosince 2018 probíhá na úřadu pražské diecéze (V Tišině 3, Praha 6) rekonstrukce elektroinstalace ve všech kancelářích. Prosíme tedy o vstřícnost a bude-li to možné na přesunutí osobních návštěv úřadu mimo období rekonstrukce. V této době bude zároveň veškerý provoz úřadu značně omezen včetně funkčnosti pevných telefonních linek (často nepůjde internet ani elektrický proud), prosíme proto o maximální pochopení.

Vyšehradské Večery na faře

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 11/13/2018 - 20:35

PRO NÁHLÉ ONEMOCNĚNÍ ZRUŠENO

Tuto středu 14.11. od 18 hod - "Večery na faře" s hostem Martinem Jindrou, který nám bude na Vyšehradě vyprávět příběhy perzekvovaných lidí i kněží za války, které zapsal do své knihy s názvem "Sáhnout si do ran tohoto světa".

NO Praha 2 - Vyšehrad
Marika Zvardoň

Letáček

Slavnostní varhanní koncert ke 100. výročí vzniku ČSR a konce Velké války

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 11/07/2018 - 16:58

Úterý 13. listopadu, 18. hodin, Husův sbor v Praze - Nuslích, Táborská 317/65. Profesor Michal Novenko provede na nově opravených varhanách díla českých, francouzských a anglických skladatelů. Koncert pořádáme s podporou Městké části Praha 4.

Výtěžek dobrovolného vstupného poukážeme na péči o válečné veterány.

Srdečně vás zveme.
Děkujeme, Pavel Kolář

Časopis Husita 05/2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 10/31/2018 - 18:21

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 05/2018 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_05_18.pdf|450|600}

Výstava ke 100. výročí republiky v Lounech

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 10/31/2018 - 18:10

Od 26. 10. 2018 do konce listopadu 2018 je v prostorách kostela CČSH v Lounech instalována výstava "Náboženská obec Církve československé v době První a Druhé republiky (1918-1939)". Výstava je věnována 100. výročí založení Československé republiky.

CCSH Louny

plakát.pdf

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich