Agregátor zdrojů

Ukliďme svět, Ukliďme Česko, ukliďmě Plaňany.

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 04/16/2019 - 19:46

Městys Plaňany se letos poprvé účastnil této akce a to ve všech svých čtyřech obcích. Plaňanští zahájili úklid ve 14:00 hodin srazem u obecního úřadu. Po zasloužené práci je čekalo malé občerstvení v areálu NO CČSH Plaňany.

Opět jsme otevřeli faru širší veřejnosti.
Martin Charvát

Plakátek ke stažení

{joomplucat:62 limit=3|columns=3}

Koncert ZUŠ v Nymburce

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 04/15/2019 - 11:07

Pozvání na koncert ZUŠ v našem sboru v Nymburce, dne 17.4.2019 od 17:00.

Jan Kohout

Plakátek

 

 

Velikonoce 2019 v Lounech

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 04/15/2019 - 10:08

Srdečně zveme na velikonoční bohoslužby do Náboženské obce v Lounech, při nichž vystoupí chrámový pěvecký sbor.

  • Zelený čtvrtek 18.4. bohoslužba od 17:00
  • Velký pátek 19.4. bohoslužba od 17:00
  • Neděle Zmrtvýchstání Páně 21.4. bohoslužba od 9:00

při bohoslužbách vystoupí chrámový sbor. V kostele zatopíme.

Plakát ke stažení

Se společností Františka Bílka do Kolína

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 04/11/2019 - 16:06

NO Kolín srdečně zve na návštěvu Společnosti Františka Bílka v Kolíně. V kolínském sboru proběhne 13.4. od 13:30 malá výstava grafických listů F. Bílka a přednáška o jeho díle.

V Kolíně půjdeme od nádraží na hlavní Karlovo náměstí, zde si prohlédneme zajímavé historické domy a ukážeme si, kde původně stála Bílkova socha Jana Husa. Od 11.00 budeme mít s průvodcem místního muzea prohlídku gotického chrámu sv. Bartoloměje, kde je ve dřevě vyřezávaná křížová cesta od F. Bílka (nutno zaplatit vstupné 70 Kč, senioři a studenti 35 Kč). Poté bude cca 1,5 hod přestávka na oběd v některé z místních restaurací. Od 13.30 budeme mít komentovanou prohlídku Bílkovy sochy Mistra Jana Husa na nedalekém Husově náměstí a od 14.00 v sousedním Husově sboru povídání o křížových cestách Františka Bílka s prohlídkou jeho grafického cyklu Křížová cesta (spolu s reprodukcemi kolínské křížové cesty). Ukončení programu okolo 15.00, odchod na nádraží. Délka pěší vycházky bude asi 3,5 km.

Pozvanka na výlet ke stažení

První palačinka – Husitské centrum o.p.s.

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 03/27/2019 - 15:08

Říká se, že první palačinka se vždycky vyhazuje. O téhle to ale rozhodně neplatí!

Ještě teď tak trochu zadržujeme slzy, když si uvědomíme, že první pracovní tým vynikajících kuchařek opustil brány kostela. Plotna ještě úplně nevychladla a už se k ní postavil tým nový. V lednu letošního roku jsme se u kuchyňské linky potkaly poprvé. Šest maminek z místní komunity se odhodlalo vstoupit do nového projektu, který dává příležitost matkám v nepříznivé životní situaci, aby se naučily nové dovednosti, dovolily si snít, pracovat na sobě, získat nové profesní zkušenosti v oblasti vaření a péče o děti a vydat se na cestu, která je dovede k naplnění jejich potenciálu. Nebudu vám lhát, byla to dřina pro všechny zúčastněné.

Read More...

Slavnostní připomenutí narození prvního prezidenta TGM

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 03/27/2019 - 15:02

4. března t. r. jsme se již poosmnácté sešli v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, abychom důstojně oslavili 169. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky, prof. PhDr. Tomáše Garrigua Masaryka. Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka připravila Kulturní rada CČSH vskutku hodnotný program. Pod taktovkou moderátorů Jiřího Vaníčka a Evy Vymětalové Hrabákové přivítal všechny přítomné svým úvodním projevem patriarcha CČSH Tomáš Butta. Zmínil v něm mj. blížící se sté výročí založení CČSH, které v příštím roce oslavíme v souvislosti s odkazem T. G. Masaryka. Účastníky setkání rovněž pozdravil pražský biskup David Tonzar.

Read More...

Krátká a důležitá návštěva projektu AFA v Keni

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 03/27/2019 - 14:59

V únoru roku 2019 navštívil projekt v Keni vedoucí AFA bratr Phanuel Osweto spolu se svými přáteli z České republiky a Rakouska. Jsme velmi vděční panu Jiřímu Kovářovi a panu Rainerovi Mikschemu, kteří finančně podpořili naše tři programy. Pánové koupili novou kopírku do IT centra, a také finančně podpořili studenty a odměnili učitele jak v centru, tak na střední škole Vijito. Pan Kovář začal podporovat vzdělávání tří dívek, dvou na univerzitě a jedné na střední škole. Dále financuje práce dalšího učitele v IT centru. Pan Rainer přislíbil podporovat učitele naší střední školy a získat další podporu IT centra i v Rakousku. Jejich návštěva otevřela dveře pro další rozvoj a plány. Věříme, že spolupráce a přátelství povede k posilnění a k velkému životnímu posunu účastníků AFA projektu.

Read More...

Sumteční oznámení, sestra Pohlová

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 03/27/2019 - 13:15

Vážené sestry a vážení bratři,

oznamuji Vám, že včera, v úterý 26. března 2019 ráno zemřela naše drahá dlouholetá místopředsedkyně DRFV a církev milující členka sestra Věra Pohlová. S nám drahou zesnulou ses. Věrou se rozloučíme v neděli 31. 3. 2019 v 10.30 hod. v Náboženské obci Církve československé husitské Vinohrady.

Pán vás opatruj

David Tonzar
biskup

Smuteční oznámení ke stažení

Smuteční oznámení sestra Vodičková

Zprávy z pražské diecéze CČSH - So, 03/16/2019 - 18:22

Vážené sestry a vážení bratři,

dnes ráno Pán povolal k sobě na Věčnost sestru farářku a naši kolegyni na vinici Páně, magistru Libuši Vodičkovou z Městce Králové. Vzpomeňme na ni v modlitbách,
a pomodleme se i za její dceru Silvu, ať má dost sil novou situaci zvládnout.

Pán vás opatruj

David Tonzar, biskup
Jan Kohout, vikář

Noc kostelů v Uhlířských Janovicích

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 03/15/2019 - 18:46

Církev československá husitská, Husův sbor Uhlířské Janovice - Zdravotní 110, srdečně zve dne 24.5.2019 na Noc kostelů 2019

Program 18 – 20 h

  1. Úvodní pobožnost 18 h
  2. Klávesy – Marek Ferenc, žák ZŠ 18.30
  3. Přednáška o historii Uhlířských Janovic 19 h
  4. Výstavka výtvarných prací a prohlídka interiéru Husova sboru 19.30 - 20 h
  5. Zakončení programu 20 h

 

Časopis Husita 01/2019

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 03/04/2019 - 09:17

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 01/2019 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_01_19.pdf|450|600}

Kurz Latina pro začátečníky

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 02/19/2019 - 18:55

Diecézní rada Pražské diecéze nabízí duchovním, kazatelům a všem zájemcům kurz: LATINA PRO ZAČÁTEČNÍKY. Náplní kurzu bude naučit správnou výslovnost latinského jazyka, vytvořit základní slovní zásobu a vést posluchače k osvojení gramatického učiva v rozsahu potřebném pro zvládnutí jednodušších latinských textů. Součástí náplně kurzu bude i osvojení ustálených rčení. Po absolvování tohoto kurzu pro začátečníky bude možno navštěvovat pokračující kurz v podzimním termínu.

Kurzovné – zdarma.

Kurz vede PhDr. D. Tesařová, CSc.
Místo konání - Praha 3, ul. Roháčova 66
(autobus č. 207 ze stanice Florenc, č. 136 ze stanice Flora, zast. Černínova)

Termín konání - každé úterý  od 19. března do 7. května 2019 15:15 - 16:45 hod.

Zájemci se mohou hlásit do 18. 3. 2019 na emailu: te.drahomira@seznam.cz

Těším se na setkání s Vámi.
D. Tesařová

Noc kostelů v Plaňanech

Zprávy z pražské diecéze CČSH - So, 02/16/2019 - 13:30
Program Noci kostelů 24. května 2019 17:00 - 17:30 KARABOVO TAJEMSTVÍ - Pohádka
Divadelní společnost "KAŠPÁREK" pod vedením Markéty a děti z naší školy 17:30 - 18:00 PŘÍZRAK - HUDEBNÍ POHÁDKA BEZE SLOV
Divadelní společnost "KAŠPÁREK" pod vedením Markéty a děti z naší školy - Vystoupení na písně M. Davida 19:00 - 20:00 DOBRÁ PĚNA
Dobrá pěna - hraje muziku spojující současnost a starší časy s ojedinělým vlastním zvukem a citem Pražská bluesrocková skupina se širokým nástrojovým obsazením, které tvoří sólová kytara, akustická kytara, bicí, basová kytara, foukací harmonika 21:00 - 22:00 Tradiční prohlídka 21:00 - 23:00

Posezení u vínka s opékáním buřtů
Jako vždy

https://www.nockostelu.cz/kostel/920/

Dětské centrum Světlušky a Masopustní průvod ve Tmani

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 02/13/2019 - 08:58

Den otevřených dvěří, v sobotu 9. a 16. února od 14:00 do 16:00 v dětském centru Světlušky. Výroba masek na masopust, kreslení, malování, povídání, hraní divadla. Zváni jsou všichni, sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani, Budovatelů 100, tel: 602 766 899.

Dětské centrum Světlušky při Církvi československé husitské za podpory Obecního úřadu ve Tmani srdečně všechny zve na 2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD VE TMANI v neděli 24. února 2019. Sraz masek ve 13:00 před Kulturním domem ve Tmani. Žádáme naše milé spoluobčany, aby děti podpořili a připravili pro masky něco dobrého. Milý úsměv a otevřené dveře jistě naše nejmenší potěší též. Hraje TŘEHUSK.

Den otevřených dveří u Světlušek - letáček
Pozvánka na Masopust ve Tmani

Muzikál Mistr Jan Hus

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 02/07/2019 - 09:11

Milé sestry a milí bratři, všechny vás srdečně zvu na výjimečné letošní provedení muzikálu Richarda Pachmana Mistr Jan Hus. Komorní verze muzikálu v podání R. Pachmana a D. Hořínkové s doprovodnou projekcí se uskuteční v návaznosti na předchozí soukromou akci v jedinečných prostorách Pražské křižovatky Nadace Dagmar a Václava Havlových (kostel sv. Anny, Zlatá 1, Praha 1) v neděli, 3. března, od 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Jiří Chvála

Světový den modliteb v Radotíně

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 02/05/2019 - 11:03

NO Radotín srdečně zve k ekumenickému setkání, které se bude konat 1. března 2019 od 18:00 hodin v modlitebně Církve československé husitské v Praze Radotíně, ul. Prvomájová 909/7. pro bližší informace porpoučujeme shlédnout www.weltgebestag.de, případě se obrátit na bratra Mgr. Davida Hrona

Plakát ke stažení

Smuteční oznámení br. Fiedler

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 02/05/2019 - 11:03

Vážené sestry a Vážení bratři,

dovoluji si Vám oznámit další úmrtí. V modlitbách vzpomínejme na emeritního faráře Mgr. Miroslava Fiedlera, kterého Pán povolal k sobě včera 31.1.2019.

Pán vás opatruj

David Tonzar
biskup pražský

parte_Mgr_Miroslav_Fiedler.pdf

Vychovatelka do školní družiny církevní školy

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 01/16/2019 - 10:52

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA hledá vychovatele/vychovatelku do školní družiny církevní školy (na poloviční úvazek, odpolední směny). Požaduje pedagogické vzdělání a ochotu zapojit se do školních akcí a slavností. Nabízíme odpovídající ohodnocení, práci s menším počtem dětí a příjemný pracovní kolektiv.

Kontakt: Směrovka, K Nádraží 104, 253 01 Hostivice, tel 773 782 535 (Kristýna Mlýnková)

Inzerát ke stažení

Uctění památky a poselství Jana Palacha

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 01/16/2019 - 10:32

"Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí."
Jan Palach před svou smrtí

50. výročí protestního sebeupálení na podporu a demokracie v naší republice ve středu 16. ledna 2019 v 15:15 hodin v kostele sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1. Den památky Jana Palacha zahájí Libuše Roytová farářka a Alena M. Kubíčková organizátorka a moderátorka. Úvodní pobožnost: ThDr. Tomáš Butta, ThD., patriarcha CČSH, doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., pražský biskup CČSH.

Expozice potvrvá do 23. ledna 2019 - otevřeno denně od 10:00 do 16:00 hod.

Srdečně vás zveme - vaše účast bude vítaná - těšíme se na setkání.
Pořadatelé: Společnost přátel České Bible, NO Církev Československá husitská v Praze 1, Partneři: Ústav pro studium totalitních režimů, Studenstká rada FF UK

Read More...

Rozloučení s bratrem em. biskupem K. Bicanem

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 01/15/2019 - 16:56

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

po dohodě s rodinou br. em. biskupa Karla Bicana se rozloučení s ním bude konat ve sboru CČSH v Kutné Hoře 19. ledna 2019 v 11.00 hod.

Pán Vás opatruj

D. Tonzar
biskup pražský

Účast duchovních prosíme v talárech! Smuteční oznámení ke stažení

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich