Zprávy z pražské diecéze CČSH

Syndikovat obsah
Aktualizace: 23 hodin 42 min zpět

Přednáška v kostele NO Louny

St, 10/10/2018 - 15:35

Přednášku "Církev československá husitská a Československo" přednese doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., v kostele v Lounech v pátek 26.10.2018 od 16:00. Přednáška je věnována 100. výročí založení Československa. Kostel bude vytápěn, vstup volný.

plakát ke stažení

Omezený provoz diecézního úřadu

St, 10/10/2018 - 15:22

Ve dnech 15. - 26. října 2018 proběhne na úřadu pražské diecéze (V Tišině 3, Praha 6) rekonstrukce podlah (parket) ve všech kancelářích. Prosíme tedy o vstřícnost a bude-li to možné na přesunutí osobních návštěv úřadu mimo období rekonstrukce. V této době bude zároveň veškerý provoz úřadu značně omezen, prosíme proto o maximální pochopení.

úřad diecéze

Největší přísun zkušeností pro tanečnice z NPK Husita

St, 10/10/2018 - 12:55

Nízkoprahový klub Husita dlouhodobě podporuje tanečnice, které lektoruje Eva Džobáková a proto jsem rádi, že dosáhly na tento úspěch v podobě natáčení pro Českou televizi. Jedná se o pořad Václava Neckáře, který se odvysílá na Silvestra. Eva Džobáková si zde zahrála romskou baronku s tanečnicemi z NPK Husita po boku Jana Cíny, Bereniky Kohoutové a Radka Bangy. Na place se potkaly s dalšími osobnostmi českého showbiznisu jako je Lucie Bílá, Noid Bárta, Debbie, Aleš Háma či Eva Burešová.

Read More...

První ročník ŽIŽKOVSKÉ OLYMPIÁDY

St, 10/10/2018 - 12:54

V září jsme v NPK Husita uskutečnili první ročník žižkovské olympiády. Děti soutěžily ve sportovních i nesportovních aktivitách. Mohly si vyzkoušet anglický sprint, hry na zručnost, hru Uno a v neposlední řadě na děti čekal vědomostní kvíz. Pro olympioniky byly připravené ceny jako skejt či koloběžka. Jsme rádi, že na akci přišli nové děti z žižkovské komunity, které se nám povedlo navázat na klub.

Děkujeme za účast a fair play

Slávek Klecandra a Eva Henychová v Lounech

Po, 10/08/2018 - 09:13

Koncert slávka Klecandry a Evy Henychové se koná v pátek 19.10.2018 od 17.00 v kostele CČSH v Lounech. Vstupné 50,- Kč, kostel bude vytápěn.

K návětěvě srdečně zve NO Louny
Hana Smolová

Pozvánka

Ecumenically open service in English at Zderaz.

Pá, 10/05/2018 - 20:32

Parish community Prague 2 - New Town heartily welcomes everybody to the ecumenically open service in English. Worship is held every Sunday at 6 p.m. at St. Wenceslas church, #6 Resslova, Prague 2

Ema Blažková, reverend

Invitation for download

Cink Miroslava Kůzla v Michli

Pá, 10/05/2018 - 14:12

v neděli 13.10.2018 od 18:00 ve sboru A. Schweitzera (NO Michle, U Michelského mlýna 124/27, 140 00 Praha 4 - Michle) představí Miroslav Kůzl hudební nástroj cink. Sólově, s doprovodem varhan. Vstupné dobrovolné.

Jana Krajčiříiková

Pozvánka

Zahájení dalšího ročníku večerních bohoslužeb v Praze

St, 10/03/2018 - 07:59

Srdečně všechny zveme k večerním bohoslužbám v Praze. S novým akademickým rokem pokračujeme s večerními bohoslužbami i v kostele sv. Václava na Zderaze v Resslově ul. na Praze 2. Nenechte si ujít slavnostní zahájení dalšího ročníku večerních bohoslužeb s bratrem biskupem Davidem Tonzarem v neděli 14.10. od 19 hodin.

Bohoslužbám na Zderaze, počínaje 14.10. budou od 18 hodin předcházet bohoslužby/pobožnosti v anglickém jazyce. I na tuto nevšední iniciativu naší církve Vás srdečně zveme.

Kristýna Ptáčková

Plakátek - pozvánka

Emotivně spontánní Carmen opět na scéně v Kutné Hoře

Út, 10/02/2018 - 22:18

Vedle proslulých operních komponistů italské provenience, s jejichž tvorbou se průběžně i v rámci našich setkání necháváme pravidelně duchovně obohacovat, nelze opominout originální uměleckou invenci i dalších světově proslulých skladatelů, kteří svým hlubinně inspirujícím odkazem živě promlouvají přes průnik času také  k současné generaci svých nadšených obdivovatelů.

Read More...

Osudové drama nenaplněné lásky na Žižkově

Út, 10/02/2018 - 22:18

Lucia di Lammermoore - dramaticky i hudebně heroický opus italského komponisty Gaetana Donizettiho ( 1797 - 1848 ), se po své premiéře ( 1835, Neapol ) stává ozdobou všech prestižních světových operních scén. Lze tedy konstatovat, že z neuvěřitelně bohatého spektra více než 70 operních partitur, které skladatel za svůj časově bolestně limitovaný průnik do údolí naší časnosti stačil vytvořit, je to právě hudební zpracování historicky autentického románu věhlasného prozaika Sira Waltera Scotta ( 1771 - 1832 ) " Nevěsta z Lammermoore " ( 1819 ), které svého autora nesmazatelně uvedlo na nadčasový piedestal emotivně  opojné hudební tvorby.

Read More...

Časopis Husita 04/2018

Po, 09/24/2018 - 10:59

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 04/2018 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_04_18.pdf|450|600}

Rozloučení s bratrem Krušinou

Po, 09/17/2018 - 13:11

Vážené sestry a vážení bratři ve službě Kristu,

benešovský vikariát a náboženská obec ve Vlašimi si vás dovolují pozvat na rozloučení se zesnulým br.farářem  Zdeňkem Krušinou. Všichni budeme jednou stát před Boží tváří tak, jak stojí v tuto chvíli i Zdeněk. Vzpomeňme na něj v tiché modlitbě nebo přímo v jeho milém vlašimském sboru, který zdárně spravoval duchovně a opravil i materiálně. 

Nechť v Boží náruči odpočívá v pokoji.

David Tonzar
biskup

Dovolujeme si vás pozvat na rozloučení se Zdeňkem Krušinou, chceme uspořádat alespoň tento symbolický obřad, abychom se za něj mohli společně pomodlit. Po rozhovorech s přáteli Zdeňka a RST ve Vlašimi jsme určili termín na čtvrtek 27. září od 17.00, v našem vlašimském sboru. Všichni jsou srdečně zváni a povzbuzujeme, abyste dali vědět komukoliv dalšímu, kdo by chtěl na Zdeňka vzpomenout a rozloučit se.

S pozdravem,
Petr Wagner, vikář a farář

Pátý červenec 2018 na KRAKOVCI

Pá, 09/07/2018 - 17:51

Ve shodě s tradicí sahající až do 15. a 16. století se v předvečer Husova svátku opět uskutečnila na Krakovci 5. července slavnostní bohoslužba – k uctění památky velkého českého mučedníka, kazatele a reformátora, M. Jana Husa. Liturgii vedl a kázáním posloužil bratr Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., Dr. h. c., biskup pražský, za přítomnosti zástupců duchovenského sboru. Jako součást slavnostního obřadu proběhl křest dvou mladých lidí připravujících se ke vstupu do manželství. Organisátoři akce nabídli návštěvníkům zajímavý doprovodný program: film o Husově žáku a příteli POSLEDNÍ ÚTĚK JERONÝMA PRAŽSKÉHO a výstavu – presentaci uměleckých prací dětí a mládeže vytvořených v rámci Projektu ČESKO – NÁŠ DOMOV V PROMĚNÁCH ČASU, jenž připomněl významné výročí (Republika 1918 a volba TGM, Presidenta Osvoboditele).

Read More...

František Ignác Tůma, pozdně barokní hudební meditace.

Pá, 09/07/2018 - 17:32

2. října 2018 od 19 hodin vás srdečně zveme k návštěvě v prvním patře domu Náboženské obce Radotín.

Tak jako před létem 2018 jsme se každé úterý scházeli, abychom se seznámili s rozmanitými místy, která jsou spojená s dějinami křesťanské víry, i nyní chystáme setkávání každé první úterý v měsíci. Naše panské jízdy po světě (tzv. rejsy) nyní budou vyhledávat zajímavé osobnosti, s nimiž se vážou úctyhodná i kontroverzní témata. Ta budou na základě biblického svědectví a křesťanské víry diskutována.Setkávání jsou doprovázena místními a dobovými ochutnávkami, atmosféra je navozována pouštěním dobové muziky apod. Minulé setkání bylo hrozivým medailonkem jednoho z předních vojevůdců vojska panny Orleánské, který je znám jako Modrovous.

Říjnové setkání bude méně povídavé a více poslouchavé, protože si představíme hudebního skladatele z Klášterce nad Ohří, který byl nejen ve službách kancléře Kinského, který také působil jako dvorní skladatel a kapelník císařovny Alžběty ve Vídni.

David Hron

Zažít město jinak - kostel sv. Václava na Zderaze

Pá, 09/07/2018 - 17:28

Kostel sv. Václava Na Zderaze srdečně zve 15. září 2018 od 10 - 17 hodin k návštěvě.

    • 10 - 15 hodin: tvořivá dílna pro děti i hravé dospělé
    • 10 – 15 hodin: kavárna v sakristii
    • 15 – 15,30 Rok pod nebem - básně Miroslava Matouše s houslovým doprovodem Pavly Roubíčkové Franců
    • 16 – 16,30 Rok pod nebem - básně Miroslava Matouše s houslovým doprovodem Pavly Roubíčkové Franců

Pes - přítel člověka - v pohledu Starého zákona a Ježíše: (Opakovaně) vyprávění, které zazní vždy, když se sejde několik zájemců.

Program probíhá ve spolupráci s Mladými ochránci přírody, zs

Plakátek je stažení

Oslava konce prázdnin 2018

St, 09/05/2018 - 14:16

Nízkoprahový klub Husita společně s Husátkem (program na podporu sociálně slabých rodin) oslavil konec prázdnin 2018. Děti si užily diskotéku, mohly se nechat zkrášlit či posedět venku a pokecat. Na akci dorazily maminky, které se zapojily do programu a byly nám nápomocné s přípravou občerstvení. Všem patří velké díky za povedenou akci a přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2018/19.

Read More...

Varhanní koncert a výtvarná dílna v Lounech

Út, 08/21/2018 - 13:39

Letos jsme se již potřetí rozhodli obohatit prázdninový čas dětem i dospělým v Lounech nabídkou „komponovaného“ programu pro celou rodinu. 9. 8. 2018 jsme uspořádali letní koncert varhanní hudby, na němž zazněly skladby barokních autorů z německé jazykové oblasti a díla francouzských hudebních skladatelů 19. století.

Read More...

Becantem ochucená hudební lahůdka

St, 08/15/2018 - 11:58

S nadějným očekáváním nově vnímaných uměleckých prožitků budeme opět zahajovat novou kulturní sezónu našich tradičních žižkovských operních večerů. Jistě nás tedy čekají mnohé dramaticky akcentované vhledy do často tak tragicky osnovaných operních partitur.

I proto jsem zvolil pro úvodní setkání spíše obsahem i formou odlehčený program, který se prioritně bude orientovat na vpravdě originální prezentaci nesporně výjimečné a  vokálně vystříbené interpretace slavných tenorových árií z bohaté tvůrčí invence např. G. Donizettiho, G. Verdiho. J. Offenbacha , Ch. Goudona či J. Masseneta v podání jednoho z nejzářivějších pěvců tenorového oboru, jakým bezesporu byl španělský lyrický tenor Alfredo Kraus (1927 - 1999 ).

Read More...

Operní večer v Kutné Hoře - září 2018

St, 08/15/2018 - 11:57

Opona se pomalu zvedá, začínáme...

V relaxačně prázdninovém čase jsem zvažoval osnovu možných programových variant úvodního operního večera, v jehož intencích společně poodhrneme pomyslnou oponu v pořadí již 29. sezóny této kulturní aktivity. Vposledku jsem se rozhodl nám všem opět po určitém časovém odstupu připomenout výjimečnou osobnost světově renomovaných operních scén, kterou bezesporu zůstává lyrický tenorista Roberto Alagna ( 1963 ). Tento profesně navýsost exponovaný francouzský vokálně - dramatický umělec vykazuje svým excelentním belcantovým akcentem, s nímž se dokonale identifikuje s partiturami konkrétních operních postav, svou reálně genetickou dynamiku italské provenience. Nezapře totiž ve svém pěveckém stylu svůj sicilský původ, i když se jinak bytostně domestikoval ve své milované Francii.

Read More...

NPK Husita na táboře

St, 08/08/2018 - 13:21

V půlce července jsme s dětmi vyrazili na tábor do Horažďovic, kde jsme našli útočiště na farnosti Náboženské obce CČSH v Horažďovicích. Dost času jsme věnovali tanci pod lektorkou Evou Džobákovou, vyrazili na výlet na hrad Rábí či si udělali den krásy. Jsme rádi, žě jsme dětem zprostředkovali nové zážitky a předali zkušenosti.

Read More...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich